CZ   |   EN

Spracovanie dokladov

Poznáte to? Vy a Vaši pracovníci trávite množstvo času pri ručnom prepisovaní či už papierových alebo elektronických dokladov, pri maximálnej snahe nie je uplne možné vyhnúť sa prípadným chybám vzniknutým pri ručnom nahadzovaní dokladov atď.

Automatizovné spracovanie dokladov Vám ponúka bezchybné skenovanie a automatický prenos dokumentov, kompletné spracovanie pomocou umelej inteligencie a automatickú kontrolu vybraných charakteristík dokladu.

Automatizácia spracovania

 • Získanie dokladov

  Doklady môžete priamo skenovať, nahrávať cez Vaše mobilné zariadenie, poslať mailom, načítať z vášho DMS, získať cez webové služby.

 • Roztriedenie

  Jeden nahraný dokument môže obsahovať viacero dokladov. Pomocou umelej inteligencie bude dokument roztriedený a budú z neho získané jednotlivé doklady.

 • Vyťaženie

  Z dokladov sú získané texty, pomocou umelej inteligencie sú rozpoznané jednotlivé typy údajov a následne je podľa naučených pravidiel ponúknutý spôsob zaúčtovania.

 • Prenos do systému

  Ziskané údaje sú prenesené do vášho systému. Pre informáciu o prepojeniach s jednotlivými systémami nás kontaktujte.

Výhody

Riešenie je postavené na patentovanej technológii z Rakúska. Webová technológia je dostupná 24/7, hostovaná na nemeckej infraštruktúre certifikovanej podľa ISO 9001 a ISO 27001, prevádkovanej v súlade s GDPR nariadením.

 • 98% miera presnosti bez šablón
 • Ľubovolný zdroj dokladov
 • Automatické navrhovanie zaúčtovania
 • Integrácia s Vaším systémom
 • Vysoká bezpečnosť

Integrácia so zdrojmi dokumentov a cieľovými systémami je zabezpečená prostredníctvom unikátnej komunikačnej platformy ERPIO One.
Webové rozhranie je pripravené na prispôsobenie do Vašich farieb a na použitie Vášho loga.

Riešenia

Prednastavené riešenia pre konkrétne účtovné aplikácie.

Referencie

Technológiu využíva vyše 10 000 spoločností v rôznych krajinách (DE, AT, HU, CZ, SK, PL…).